Hotline: +420 234 701 580 info@dci-czech.cz

O společnosti DCI

Společnost DCI Czech a.s. byla založena v roce 2015 jako součást předního evropského výrobce non-ICT produktů – skupiny Conteg. Na základě zkušeností s již realizovanými projekty dodanými spol. Conteg tzv. na klíč jsme si ověřili, že každé datové centrum je jedinečné s požadavkem na individuální přístup k jeho přípravě a návrhu.

Došli jsme k závěru, že je potřeba vyčlenit “systémovou integraci” do samostatné entity v rámci skupiny, která se bude v plné míře věnovat tvorbě a realizaci komplexních řešení včetně podpory všech souvisejích služeb v oblasti datových center. Dalším impulsem pro založení naší společnosti byly dynamicky se rozvíjející potřeby trhu v oblasti datových center, zvyšující se nároky na efektivitu, dostupnost a bezpečnost datových center. V neposlední řadě to byl také důraz na kvalitu poskytovaných služeb souvisejících s touto oblastí.

Výhody DCI

Naše hodnoty

Důraz na kvalitu

Náš pohled na kvalitu je založen na vysoké provozní spolehlivosti nabízených řešení a služeb při zachování jednoduchosti a komfortu obsluhy datového centra.

Důvěra ve všech aspektech

Z hlediska našeho přístupu preferujeme vyvážené vztahy s našimi zákazníky, dodavateli a partnery a chování všech našich pracovníků tomuto cíli plně uzpůsobujeme.

Péče o životní prostředí

V návrzích upřednostňujeme řešení s co nejnizším negativním dopadem na životní prostředí s nízkou energetickou náročností (PUE). Používaná média splňují nejpřísnější normy a kriteria v oblasti ochrany životního prostředí.

Hotline

+420 234 701 580
info@dci-czech.cz

© 2021 DCI Czech a.s.
Design by Beneš & Michl