O společnosti DCI

Společnost DCI Czech a.s. byla založena v roce 2015 jako součást předního evropského výrobce non-ICT produktů – skupiny Conteg. Na základě zkušeností s již realizovanými projekty dodanými spol. Conteg tzv. na klíč jsme si ověřili, že každé datové centrum je jedinečné s požadavkem na individuální přístup k jeho přípravě a návrhu.

Došli jsme k závěru, že je potřeba vyčlenit “systémovou integraci” do samostatné entity v rámci skupiny, která se bude v plné míře věnovat tvorbě a realizaci komplexních řešení včetně podpory všech souvisejících služeb v oblasti datových center. Dalším impulsem pro založení naší společnosti byly dynamicky se rozvíjející potřeby trhu v oblasti datových center, zvyšující se nároky na efektivitu, dostupnost a bezpečnost datových center. V neposlední řadě to byl také důraz na kvalitu poskytovaných služeb souvisejících s touto oblastí.

3 hlavní důvody, proč spolupracovat s DCI

Naše řešení stavíme na portfoliu produktů renomovaných českých i zahraničních výrobců v oblasti datových center, abychom uspokojili i tu nejnáročnější klientelu. Proto je naším motem “Komplexní řešení datových center pro náročné”.

Naši specialisté disponují mnoha významnými certifikacemi jako je například certifikát od mezinárodně uznávané americké společnosti definující standardy pro datová centra The Uptime Institute či britské organizace CNet. Naši odborníci jsou také proškoleni na produkty a řešení mnoha výrobců v oblasti datových center.

Jakožto člen skupiny Conteg máme díky úzkému propojení výrobců a dodavatelů v oblasti datových center přístup k nejnovějším informacím o trendech v oblasti vývoje DC, což nás odlišuje od ostatních integrátorů.

Naše hodnoty

Důraz na kvalitu

Náš pohled na kvalitu je založen na vysoké provozní spolehlivosti nabízených řešení a služeb při zachování jednoduchosti a komfortu obsluhy datového centra. Tomu odpovídají zkušenosti a znalosti našeho týmu.

Důvěra a komunikace

Z hlediska našeho přístupu preferujeme vyvážené vztahy s našimi zákazníky, dodavateli a partnery a chování všech našich pracovníků tomuto cíli plně přizpůsobujeme.

Péče o životní prostředí

V návrzích upřednostňujeme řešení s co nejnižším negativním dopadem na životní prostředí s nízkou energetickou náročností (PUE). Používaná média splňují nejpřísnější normy a kritéria v oblasti ochrany životního prostředí.

© 2024 DCI Czech a.s.
Design by Beneš & Michl